02253.856.856

Zalo Chat

Ứng dụng sản phẩm
Thời gian đăng : 09-02-2022 03:34:13 | Lượt xem: 1000
Ứng dụng sản phẩm: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, Ống thép hàn đen, Ống tôn mạ kẽm,Ống thép cơ lớn,Thép xây dựng,Tôn cán nguội
Thép xây dựng cán nóng
Thời gian đăng : 09-02-2022 03:30:05 | Lượt xem: 1091
Hiện Công ty đang sở hữu 02 dây chuyền sản xuất hiện đại tiến tiến với công suất 700.000 tấn/năm. Công ty đã đầu tư hệ thống đốt khí tự nhiên CNG để đảm bảo cho môi trường được trong sạch và thân thiện.
Tôn cán nguội-kẽm
Thời gian đăng : 09-02-2022 02:14:56 | Lượt xem: 1097
Hiện nay Công ty đang sở hữu 02 dây chuyền tôn cán nguội với công nghệ cán liên tục tiến tiến  với công suất 180.000 tấn/năm. đồng bộ từ công đoạn tẩy gỉ, cán liên tục cho đến hệ thống lò ủ tôn.
Ống thép hàn
Thời gian đăng : 09-02-2022 02:23:46 | Lượt xem: 1027
Sản phẩm ống thép đen, ống mạ kẽm nhúng nóng, ống tôn mạ kẽm