02253.856.856

Zalo Chat

BỆNH VIỆN HÀ TĨNH
Ngày đăng: 26-11-2021 05:25:23 | Lượt xem: 532

Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tiền thân là Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh. Ngày 1/5/1969 Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh được thành lập với quy mô 30 giường bệnh, xây dựng trong chiến tranh tại nơi sơ tán ở xã Thạch Tân Huyện Thạch...

  Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tiền thân là Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh. Ngày 1/5/1969 Bệnh xá thị xã Hà Tĩnh được thành lập với quy mô 30 giường bệnh, xây dựng trong chiến tranh tại nơi sơ tán ở xã Thạch Tân Huyện Thạch Hà, với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và cấp cứu chiến thương. Tổng số cán bộ công nhân viên lúc bấy giờ chỉ có 25 người.

  Năm 1992, Bộ y tế có chủ trương thành lập các trung tâm y tế huyện, thị xã, thực hiện mô hình mới trong việc quản lý điều hành của ngành y tế nhằm phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện quyết định số 722 ngày 30/06/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân cấp quản lý ngành y tế, Sở y tế đã ra quyết định số 233 ngày 10/7/1992 về việc thành lập Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh trên cơ sở: Sáp nhập phòng y tế – Đội vệ sinh phòng dịch và bệnh xá, với cơ cấu có 58 nhân viên, quy mô 50 giường bệnh.

  Tháng 08/2006 UBND tỉnh quyết định Trung tâm y tế thị xã tăng từ 50 giường bệnh lên 100 giường bệnh để đủ cơ sở tiếp tục điều trị bệnh cho nhân dân.

  Trước nhu cầu phát triển sâu hơn về chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, UBND tỉnh ra Quyết định số 1164 ngày 29/04/2008 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

– Tháng 02/2013, Bệnh viện chuyển về cơ sở mới với diện tích 31.500 m2, quy mô thiết kế 200 giường bệnh. Là Bệnh viện hạng III, quy mô 100 giường bệnh kế hoạch, số lượng cán bộ công nhân viên chức hơn 200 người, trong đó có 45 Bác sỹ, 5 cán bộ có trình độ đại học và cử nhân, và hơn 140 cán bộ có trình độ trung học và sơ cấp.

– Năm 2018 Bệnh viện nâng hạng II  theo Quyết định 1256 QĐ/UBND Tỉnh. Với quy mô 250 giường bệnh kế hoạch (theo quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Số lượng giường thực kê 425 giường năm 2019.
–  Tính đến tháng nay, Bệnh viện có tổng 350 cán bộ, viên chức, lao động. Trong đó: 100 Bác sỹ, Bác sỹ sau đại học 20 Bác sỹ(1 Bác sỹ CKII, 1Thạc sỹ, 18 Bác sỹ CKI). Hiện nay Bệnh viện có 11 khoa Lâm sàng, cận lâm sàng và 4 phòng chức năng. Bệnh viện tiếp tục phát triển thêm nhiều khoa, phòng để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho người dân.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 – HÀ TĨNH
Thời gian đăng : 26-11-2021 05:25:11 | Lượt xem: 663
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy là một trong các nhà máy nhiệt điện đốt than lớn nhất tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun...